Kategórie

Skladacie tribúny s funkciou rebrín Vyberte kategóriu.

Účel: Športové haly a telocvične