Kontaktsport-plus-sklep-sportowy

SPORTPLUS.SK s.r.o.
17. novembra 102
080 01 Prešov
Slovensko


DIČ: 2121505386
IČ DPH: SK2121505386
IČO: 53795971
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 42273/P
Bankové spojenie:
Číslo: SK 54 02000000 0044 6065 7853
Bank: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
BIC: SUBASKBX


Mgr. Marián Kmetóny
Konateľ
Mobil: +421 903 542 898
E-mail: obchod@sportplus.sk