Kategórie

Naše realizácie

Ak chcete najlepšie naše naživo produkty!

HALE SPORTOWE, AUDYTORYJNE, INNE SPORTOVNÍ SÁLY, AUDITORY, OSTATNÍ
BOISKA I STADIONY, OBIEKTY ZEWNĘTRZNE OBLASTI A STADIE, VENKOVNÍ ZAŘÍZENÍ
SIŁOWNIE SZKOLNE, OUTDOOR FITNESS ŠKOLSKÝ gyms, VENKOVNÍ VHODNOSŤ
    204 Wyposażenie sali sportowej - Michalovce Odberateľ: MOSK, S.R.O. Michalovce, pouličné Spitalska 8 viac... Wyposażenie sali sportowej - Michalovce Wyposażenie sali sportowej - Michalovce
    135 Dostawa wraz z montażem Zestawu Street Workout w miejscowości Cicov Odberateľ: Pesmenpol spol. s r.s. 080 01 Presov, pouličné ul. Zelezniciarska 16 viac... Dostawa wraz z montażem Zestawu Street Workout w miejscowości Cicov
    56 Tunel teleskopowy na boisko w Liptowskim Mikułaszu Odberateľ: Pesmenpol S.R.O. 031 04 Liptovský Mikuláš, pouličné Smrečianska 612 viac... Tunel teleskopowy na boisko w Liptowskim Mikułaszu Tunel teleskopowy na boisko w Liptowskim Mikułaszu
    17 Tunel teleskopowy na stadion sportowy w Michalovcach Odberateľ: Pesmenpol S.R.O. 071 01 Michalovce, pouličné P. O. Hviezdoslava 2240/5 viac... Tunel teleskopowy na stadion sportowy w Michalovcach Tunel teleskopowy na stadion sportowy w Michalovcach